Reconstructie van de N241

Aanleg rotondes en fietstunnel

Er ligt een voorlopig ontwerp voor de  reconstructie van de N241, de provinciale weg tussen het Verlaat en Schagen.

De gemeente Schagen reserveert in haar meerjarenraming vanaf 2013 € 646.000,- voor de aanleg van rotondes nabij de Zuiderweg en de Haringhuizerweg en de fietstunnel bij de Nes. Er wordt een intentieovereenkomst voorbereid tussen de vier partijen. Dit zijn de provincie Noord-Holland, de gemeenten Schagen en Niedorp en het Hoogheemraadschap.

De N241 moet op de schop omdat de weg nu als onveilig bekend staat. Om de veiligheid te verbeteren komt er een parallelweg voor langzaam- en landbouwverkeer. Bij het Verlaat komt een nieuwe brug die aansluit op een grote nieuwe rotonde.

Verder wordt de rijbaan verbreed naar 7,50 meter, de tussenberm wordt 4,05 meter en de parallelweg wordt 5,95 meter.  Op zijn vroegst gaat de eerste schop begin 2013 in de grond.
Het fietstunneltje bij de Nes Het fietstunneltje bij de Nes