Baggerplan Schager sloten

Herstel van kades en oevers

De gemeente Schagen moet haar sloten met regelmaat uitbaggeren om te voldoen aan de ‘keur’ van het Hoogheemraadschap.

In het baggerplan 2010 – 2015 staat dat het baggeren de gemeente dit jaar € 142.000,- extra kost. De begroting van € 46.000,- bleek veel te weinig. De komende vier jaar betaalt de gemeente € 188.000,- per jaar. Het onderhoud houdt herstel van kades, oevers en baggerwerk in.