Vanaf komend weekend later stappen

Proef vervroeging sluitingstijden gestopt

Burgemeester Westerink van Schagen heeft besloten om de proef vervroeging van de toegangstijden te stoppen. Vanaf komende zaterdag kan iedereen weer tot 2.00 uur het café in.

Op 1 april vorig jaar startte de gemeente samen met de horeca een proef met het vervroegen van de toegangstijden van de horeca. Doel was om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. In oktober werd door Primo een evaluatie gehouden. Daaruit is niet gebleken dat het vervroegen van de toegangstijden van invloed is op het alcoholgebruik van jongeren.

De gemeente zal in nauwe samenwerking met de horeca bekijken op welke andere manieren het alcoholgebruik van jongeren verminderd kan worden.