Snel geld voor jeugd

Brede steun motie CDA

Jongeren uit Schagen die recent mee hebben gedaan aan ‘Jongeren gaan politiek’ hebben gegarandeerd een bedrag van € 12.500,- te besteden. De gemeenteraad van Schagen heeft dat bedrag dinsdagavond beschikbaar gesteld.

Half december werd een raadsvergadering voor jongeren gehouden. De jongeren konden toen zelf bedachte plannen presenteren. Uiteindelijk wonnen plannen voor de vorming van een Jeugdraad en een inburgeringsplan.

Het was de bedoeling om de twee winnende ideeën in februari in de commissie te bespreken. Daarna zou de gemeenteraad geld voor de ideeën beschikbaar stellen.

Het CDA kwam dinsdagavond met een motie om nu al de financiën te regelen. Uitstel zou betekenen dat de jongeren pas in examentijd verder kunnen. ‘Ook tonen wij zo onze waardering’, aldus Co Wiskerke van het CDA. Het initiatief werd door de voltallige raad gesteund.