Onderzoek begraafplaatsen

Behoefte- en capaciteitsonderzoek

De gemeente Harenkarspel gaat voor de begraafplaatsen in haar gemeente een behoefte- en capaciteitsonderzoek uitvoeren. Zodra de uitkomst van het onderzoek helder is, kan gestart worden met de aanleg van de begraafplaats Warmenhuizen.

Het bureau Genius Loci is speciaal deskundig in begraafplaatsen en is door de gemeente ingehuurd om dit onderzoek te leiden.

Met een complete uitvoering krijgt de gemeente in beeld wat de huidige capaciteit is van de begraafplaats en wat de kwaliteit hiervan is.

Ook wordt geschetst wat de toekomstige behoefte van begraafplaatsen is en in het bijzonder  voor een nog aan te leggen algemene begraafplaats in Warmenhuizen. Hiermee worden de kaders voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats vastgesteld en kan dit project opgepakt worden. De totale kosten komen op € 7.500,- neer.