Levenslang hetzelfde huis

Woningen project Trambaan

In Nieuwe Niedorp worden dinsdag 4 januari de laatste van de 24 levensloopbestendige woningen opgeleverd. De woningen maken deel uit van het project Trambaan.

Ze staan in de omgeving van het in aanbouw zijnde woonzorgcomplex voor senioren. De centrale gedachte achter het project is de bewoners zo lang mogelijk de regie van hun leven in handen te laten houden en deel te laten nemen aan het sociale leven.