Zouttekort dreigt met Kerstmis

Hoogheemraadschap kan minder strooien

De voorraden zout slinken. De kans is aanwezig dat het strooizout juist met kerstmis op is. Het hoogheemraadschap moet het strooiwerk dan beperken tot de aller belangrijkste wegen. Aangezien het met kerst moeilijk is om mensen te bereiken, wil het hoogheemraadschap het publiek nu al voorbereiden op eventuele maatregelen.

Op dit moment heeft het hoogheemraadschap nog 650 ton zout in voorraad waarvan 350 ton zout bedoeld is om de normale strooiroute te rijden. De 350 ton is goed voor 5 strooibeurten, verspreid over 1400 kilometer weg. Maar als dit koude weer aan blijft houden is de kans aanwezig dat ook het hoogheemraadschap zuiniger met het zout om moet gaan. Dan geldt het ‘noodscenario’ en dat betekent dat de wegbeheerder ongeveer 65 km wegen belangrijke ontsluitingswegen strooit.

Dit zijn wegen die vaak aansluiten op de zogenoemde N-wegen, de wegen in beheer van de provincie.