Verkeershinder Muggenburg

Nieuwe beschoeiing

Op twee locaties in Muggenburg worden vanaf komende maandag houten beschoeiingen vervangen, waardoor verkeersdeelenemers hinder kunnen ervaren.

In de Verzetlaan wordt het voetpad afgesloten en moet het verkeer op de rijbaan zijn snelheid minderen. Bij de voetgangersbrug tussen de Piet Blokkerstraat en de J. van der Benstraat worden de brug en een voetpad afgesloten. Meer info via toezichthouder de heer Visser: 06 – 53 32 76 59.