Verkiezingen kosten meer

Niet in begroting

De tussentijdse verkiezingen van de Tweede Kamer heeft de gemeente Harenkarspel € 8.300,- gekost.

De kosten werden gemaakt voor o.a. huur van de zalen, drukwerk, stembiljetten, oproepkaarten en het onderhoud van de software van de uitslagverwerking.

De gemeente kon van tevoren geen rekening houden met tussentijdse verkiezingen. Het bedrag wordt nu ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2010.