Subsidie bibliotheek

Geen extra geld van Niedorp

De gemeente Niedorp is niet van plan om extra geld beschikbaar te stellen voor de Kopgroep Bibliotheken. De bibliotheken hadden om extra geld gevraagd om de ontslagvergoeding van een oud manager te kunnen betalen.

Niedorp betaalt per jaar ruim € 230.000,- aan de bibliotheek. De bibliotheken vroegen om extra subsidie omdat een oud manager een ontslagvergoeding van € 135.000,- moet worden betaald.

Het college van Niedorp volgt de lijn van andere gemeenten in de regio. Ook die willen niet bijspringen.

Niedorp heeft de bibliotheken verder gevraagd om voortaan eens per half jaar een rapport uit te brengen over de financiële situatie. Verder wil Niedorp onderzoeken wat de gevolgen van de fusie van de bibliotheken zijn op de ondersteuningsregeling van het rijk. Gemeenten krijgen van het rijk € 1,14 per inwoner voor het bibliotheekwerk.