PvdA wil pot verteren

Prikkelende visie van de socialisten

De PvdA in Schagen wil de reserves gebruiken om financiële tegenvallers op te vangen. Daarvoor wil de fractie € 2.900.000,- vrijmaken uit de Algemene Reserves. Dit bedrag is ruim voldoende om het nadelig saldo van 2011 af te dekken en een voortreffelijk financieel jasje voor 2012 te creëren.

De balans van de Gemeente Schagen toont een gereserveerd bedrag van € 705,31 per wooneenheid, in totaal ruim 6 miljoen euro. Dit bedrag zou volgens de PvdA omlaag kunnen naar € 500,- per wooneenheid.

Het voorstel zou volgens de PvdA geen risico’s kennen. Projecten zoals de verbouw van Markt 18 en de bouw van de GSg zijn gedekt, en tegenvallers kunnen betaald worden uit bestaande reserves.

In 2013 moet mogelijk fors worden bezuinigd. De partij weet echter niet wat er de komende drie jaar aan inkomsten zijn. Daarom willen de socialisten nadenken over goede maatregelen om de Schager gemeentekas financieel gezond te houden.