Schagen versoepelt regels

Vergunningen en ontheffingen vereenvoudigd

De gemeente Schagen heeft een aantal regels versoepelt. Van 36 gemeentelijke producten zijn de regels vanaf nu eenvoudiger.

Bedrijven en inwoners moeten voldoen aan veel regels die door de overheid opgelegd zijn. Vaak worden die als een last ervaren. Daarom heeft de gemeente onderzocht hoe regels eenvoudiger kunnen worden gemaakt. Niet alleen de bedrijven, maar ook de burgers profiteren van de versimpeling van de regels.

Onder andere vergunningen en ontheffingen zijn vereenvoudigd. Er is gekeken naar aanvraagtijd, leges, geldigheidsduur en eisen die gelden voor de indiening.

Wethouder Beemsterboer is blij met de versoepeling en vereenvoudiging van de regels. Hij ziet de uitvoering als een eerste stap. `We moeten ons steeds afvragen hoe we de beste dienstverlening kunnen geven en welke regels vereenvoudigd of zelfs afgeschaft kunnen worden`, stelt Beemsterboer.