Kust met zand versterken

Rijk stelt 250 miljoen beschikbaar

Het Rijk stelt een budget van 250 miljoen euro ter beschikking om de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering en de duinen van de Kop van Noord-Holland te versterken met zand.

‘Doel is om de kust duurzaam sterk te maken, teneinde veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast wordt rekening gehouden met de natuur, recreatie en toerisme’, aldus de Provincie.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie en de gemeenten Bergen, Den Helder en Zijpe zijn tevreden met de keuze van het Rijk. Die keuze sluit aan bij hun eigen verzoek en het advies van de Deltacommissie.

Iedereen is ervan overtuigd dat er snel gestart moet worden met de werkzaamheden. De verwachting is dat dat in 2012 zal gebeuren.