Winkels mogen op zondag open

SCHAGEN - Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel om gemeenten voortaan zelf te laten bepalen of en hoe vaak de winkels op hun grondgebied op zondag open mogen. Moties om de gevolgen van de wetswijziging met name voor kleine winkeliers te verzachten, haalden geen meerderheid.Minister Kamp deed een aantal toezeggingen aan de Eerste Kamer. Zo komt er binnen drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een evaluatie waarin ook de economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers worden meegenomen.Ook zal Kamp er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op aandringen een goede belangenafweging op te nemen in de leidraad die de VNG voor haar leden gaat opstellen.Tenslotte zal de minister de belangen van kleinere ondernemers en bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid aan de orde stellen in regulier overleg met werkgeversorganisaties MKB en VNO-NCW.In de gemeente Schagen bestaan verschillende regelingen op het gebied van de koopzondagen. In de stad Schagen geldt een koopzondagregeling van twaalf koopzondagen en op elke zondag is een avondwinkel open.In de andere kernen als Callantsoog en Tuitjenhorn zijn verschillende winkels altijd op zondag open.