Geen referendum in Niedorp

Lada-plan krijgt geen steun

De gemeenteraad van Niedorp heeft donderdagavond een voorstel van Lada om een raadplegend referendum mogelijk te maken afgewezen.

Lada wilde het referendum om de mening van burgers te kunnen peilen over kwesties die de hele gemeente aangaan.

De komende fusie van Niedorp met Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna zou één van de onderwerpen moeten zijn.

De andere partijen wezen het voorstel van Lada af. Ze zien meer in andere middelen, zoals overleg met de nieuwe dorpsraden, informatieavonden en communicatie via diverse media.

De gevestigde politieke partijen wezen op de nadelen van een referendum.
Lastige kwesties zijn slecht met alleen ja of nee te beantwoorden en bij referenda overheerst vaak de emotie.