Rem op verhoging OZB Harenkarspel

CDA wil maximaal 1,5% omhoog

Het CDA in Harenkarspel wil een rem op de verhoging van de OZB. De fractie wil dat de OZB volgend jaar maximaal 1,5% wordt verhoogd.

Er ligt nog een afspraak om de OZB maximaal 2,75% te verhogen. Dat percentage was voorheen ongeveer de inflatiecorrectie. De inflatie is nu echter veel lager. Het CDA wil dat niet wordt vastgehouden aan de oude afspraak, maar dat rekening wordt gehouden met de huidige financiële tijd.

Omdat de inflatie nu lager is vindt het CDA het een goed signaal om ook de OZB minder te verhogen. Daarbij gaat de fractie vooralsnog uit van 1,5%.
Of het voorstel van het CDA het haalt is nog niet duidelijk. De partij maakt geen deel meer uit van het college.

Het nieuwe college van PvdA, VVD en Harenkarspel in Beweging gaat onderzoeken of het voorstel van het CDA haalbaar is.