Raad Schagen: Geen geld naar Haïti

Motie PvdA niet gesteund

De gemeenteraad van Schagen heeft dinsdagavond geen geld beschikbaar gesteld voor noodhulp aan Haïti.

De PvdA kwam met een motie om één euro per inwoner beschikbaar te stellen. Een meerderheid van de politiek vond echter dat de overheid al voldoende geld beschikbaar heeft gesteld. Met de stemmen van de SP, de VVD en Duurzaam Schagen tegen werd de motie van de PvdA verworpen.

Duurzaam Schagen kwam nog met een voorstel om geld te reserveren. Grenzeloos Schagen zou moeten worden ingeschakeld om te bepalen hoe dat geld kan worden ingezet.

`Er moet iemand in deze gemeente wonen die contact heeft met mensen op Haïti. Wij willen dat in overleg met de werkgroep Grenzeloos Schagen die mensen worden bereikt`, zei Friso Teerink van Duurzaam Schagen.