Aloysiusschool niet verplaatsen

Schoolbestuur heeft laatste woord

Het verplaatsen van de Aloysiusschool uit het centrum van Schagen is geen gemeentelijke aangelegenheid maar een autonomie van het schoolbestuur. Dat is de reactie van het college van Schagen op een amendement van de PvdA.

De PvdA kwam afgelopen zomer met het amendement om de school vanwege de verkeersveiligheid uit het centrum weg te halen. Het amendement werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Volgens het college is verplaatsing van de school een autonomie van het schoolbestuur. Dat bestuur heeft al eerder aangegeven op de huidige plek te willen blijven.

De verkeersveiligheid wordt door het schoolbestuur niet als belemmerend gezien.

Ook wordt de verkeersveiligheid verbeterd door de komst van gescheiden rijbanen aan de Langestraat.