Parallelweg N241 van tafel

Project is volgens provincie te duur

Er komt geen parallelweg langs de N241 tussen het Verlaat en Schagen. Dat heeft de provincie dinsdag besloten. De aanleg van een parallelweg is volgens de provincie te duur.

De N241 wordt tussen het Verlaat en de N248 ten noorden van Schagen verbreed van 6 meter naar 8,30 meter. Ook het fietspad wordt verbreed van circa 2,5 naar 3,5 meter. Op de kruispunten met de Zuiderweg, de Haringhuizerweg en de Rijdersstraat komt een rotonde.

Op de overige kruispunten wordt een aparte linksafstrook aangelegd in combinatie met een veilige oversteek voor langzaam verkeer.

Op het hele tracé wordt ook een inhaalverbod ingesteld, met uitzondering van het inhalen van landbouwverkeer. In het plan is een tunnel ter hoogte van De Nes opgenomen voor langzaam verkeer. Deze tunnel wordt door de gemeente Schagen, met provinciale subsidie, betaald.

De realisatie van het project is nog afhankelijk van de financiële bijdragen van gemeenten en het hoogheemraadschap. Hierover zal op korte termijn bestuurlijk overleg plaatsvinden.

Ook moeten de exacte kosten en ruimtelijke gevolgen nog in beeld worden gebracht.

Het ontwerp zal begin 2010 in een tweetal inloopavonden aan belangstellenden worden getoond.