Heddes lijsttrekker PvdA Schagen

Partij trots op wat is bereikt

Wethouder Hans Heddes wordt lijsttrekker voor de PvdA in Schagen. Merieke Bredewold staat op de 2e plaats op de kieslijst. Andere namen zijn Hans Hemmes, John ten Wolde, Jan Muntjewerf en Henk Huijser.

De belangrijkste verkiezingspunten van de PvdA zijn een fusie met omliggende gemeenten, een succesvolle Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geen hoogbouw, een autoluw centrum en de bouw van brede scholen.

Verder staat woningbouw voor alle doelgroepen en plattelandsontwikkeling in het programma. De gemeentelijke lasten mogen alleen stijgen met de inflatiecorrectie.

Hans Heddes is na de verkiezingen opnieuw beschikbaar als wethouder. Volgens Heddes is de afgelopen jaren veel bereikt. `Wij hebben ongeveer 90% van onze verkiezingsbeloften uit 2006 kunnen realiseren`, meldt Heddes.
De PvdA kandidaten, met in het midden Hans Heddes De PvdA kandidaten, met in het midden Hans Heddes