Van Musscher per direct uit raad Harenkarspel

Wantrouwen te groot

Mirjam van Musscher stopt met onmiddelijke ingang als raadslid voor de PvdA in Harenkarspel.

De aanleiding voor haar vertrek is het gebrek aan samenwerking binnen de fractie. `Zelfs door bemiddeling van een commissie van goede diensten is het niet gelukt een oplossing te vinden`, meldt Van Musscher.
Voor fractie en bestuur was verdere samenwerking onbespreekbaar.

Volgens Van Musscher is er binnen de partij een bestuursstijl die weinig ruimte laat voor discussie. `Een actief raadslid dat zich onafhankelijk durft op te stellen werd niet gewaardeerd. Openlijk wantrouwen en een negatieve bejegening hebben naar mijn idee geleid tot de onwerkbare sfeer binnen de gehele fractie`, schrijft ze.

Van Musscher betreurt de gang van zaken en zegt haar raadslidmaatschap met veel plezier te hebben vervuld.
Mirjam van Musscher Mirjam van Musscher