N241: provincie kiest mogelijk voor dure variant

14 december definitieve beslissing

De provincie Noord-Holland kiest mogelijk toch voor een uitgebreide aanpassing van de N241 tussen Schagen en het Verlaat in Niedorp. Dat is het resultaat van de behandeling van het plan in de commissie Wegen Verkeer en Vervoer afgelopen maandag.

De N241 wordt mogelijk verbreed en er wordt een inhaalverbod ingesteld. Tussen het Verlaat en de Haringhuizerweg komt een parallelweg aan de westkant van de N241.

Tussen de Haringhuizerweg en de N248 komt een parallelweg aan de oostkant. Op de vijf belangrijkste kruispunten worden rotondes gerealiseerd. De overige zijwegen en erf ontsluitingen worden aangesloten op de parallelwegen.

De ontsluiting van Schagen-Oost is uit dit project gehaald en als apart project opgenomen. Op 14 december wordt door Provinciale Staten een definitieve beslissing genomen.