Provincie dekt tekort RTVNH

ingevoerd op 10-10-2005

De provincie Noord-Holland wil een deel van het begrotingstekort van RTV Noord-Holland voor haar rekening nemen.

De regionale omroep heeft dit jaar een tekort van € 745.000,-. GS stellen voor de helft van dat tekort te betalen. De andere helft betaalt de omroep zelf. Het tekort van RTV Noord-Holland mag fors worden genoemd. De omroep ontvangt al bijna € 5,- per huishouden en extra financiële middelen voor de televisie-uitzendingen.