Schagen en Harenkarspel fuseren alleen als Zijpe meedoet

Brief aan provincie volgende week in raad

De gemeenten Schagen en Harenkarspel gaan alleen fuseren als Zijpe ook meedoet. Dat is de strekking van een brief waarover de gemeenteraden van Harenkarspel en Schagen volgende week dinsdag in debat gaan.

In de brief schrijven Schagen en Harenkarspel dat een fusie zonder Zijpe een nieuwe gemeente oplevert die niet gelijkwaardig is aan Amstelmeer, de nieuwe oostelijke gemeente. `Deelname van Zijpe kan niet worden gemist`, schrijven Harenkarspel en Schagen.

Vorige week hebben de fractievoorzitters van Schagen en Harenkarspel nog een gesprek gehad met de fractievoorzitters uit Zijpe.

De Zijper fractievoorzitters hebben aangegeven dat de uitslag van het referendum een blokkade vormt voor een fusie. Wel hebben ze gezegd dat, wanneer de provincie een fusie gaat afdwingen, Schagen en Harenkarspel de natuurlijke partners blijven.