AZC avonden in KDanz

Gemeente verwacht grote toeloop

De gemeente Schagen heeft de informatieavonden over de mogelijke komst van een nieuw AZC naar Schagen verplaatst naar KDanz aan de Loet in Schagen. De avonden zouden eerst in het gemeentehuis worden gegeven, maar omdat veel belangstellenden worden verwacht is nu gekozen voor de discotheek.

Belangstellenden kunnen op deze avond hun mening geven over de locaties, over de mogelijke knelpunten en hoe deze kunnen worden opgelost.

Het COA zal informatie geven over hoe tegenwoordig nieuwe asielzoekerscentra eruit zien, hoe ze functioneren en wat het betekent voor de gemeenschap waar ze gevestigd worden.

Inspraak en besluitvorming komen pas later aan de orde: als de keuze wordt voorgelegd voor één specifieke locatie. De eerste avond wordt gehouden op dinsdag 15 september. Donderdag 24 september is de tweede avond. Beide avonden beginnen om 19.00 uur.
De mogelijke locaties voor een nieuw AZC De mogelijke locaties voor een nieuw AZC