Info-avonden over AZC

8 locaties rond Schagen in beeld

De gemeente Schagen heeft 8 locaties bekend gemaakt waar in de toekomst mogelijk een nieuw asielzoekerscentrum kan komen. De locaties bevinden zich ten westen en ten zuiden van Schagen.

Of er een nieuw asielzoekerscentrum in Schagen gaat komen is nog niet zeker. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) willen eerst met bewoners in gesprek. 15 september is een eerste informatie-avond.

Voor die avond zijn bewoners en instellingen uit de wijk Waldervaart en het buitengebied ten westen van Schagen uitgenodigd.

24 september is een tweede informatie avond voor bewoners en ondernemers van Muggenburg en de Witte Paal.

De avonden worden gehouden in het gemeentehuis van Schagen van 19.00 tot 21.00 uur.
Er zijn 8 locaties in beeld voor een nieuw AZC Er zijn 8 locaties in beeld voor een nieuw AZC