Geen extra onderzoek Niedorp

ingevoerd op 21-9-2005

Er komt geen aanvullend archeologisch onderzoek op terreinen in Niedorp waar plannen worden ontwikkeld. Het gaat om de terreinen van de golfbaan in Winkel, een toevoertocht en een gemaal in de Schinkkaagpolder en het woningbouwplan aan de Westerweg.

Volgens het college van Niedorp is het niet verantwoord om de ontwikkelaars van de projecten op te zadelen met extra kosten.

Het college vindt het onderzoek ook niet nodig omdat onzeker is of in de grond waardevolle archeologische zaken liggen.

Vaak is bij bouwplannen een aanvullend archeologisch onderzoek verplicht. De ontwikkelaars van de plannen in Niedorp zijn van die verplichting echter niet op tijd op de hoogte gebracht. Het college vindt dat de ontwikkelaars van die fout van de gemeente niet de dupe mogen worden.