Oprichting lijst N/H Jong

ingevoerd op 2-9-2005

De provincie Noord-Holland zoekt enthousiaste jongeren tussen de 15 en 25 jaar, met een eigen mening, voor het oprichten van Lijst NH Jong.

Het is de bedoeling een soort denktank van jongeren te formeren, die aan de provincie advies geeft over jongerentrends én bij provinciale plannen. Het wordt geen politieke partij. Ze gaan meedenken over voorlichtingscampagnes en zullen meehelpen met het organiseren van evenementen.

De deelnemers zullen ook optreden als jongerenambassadeur van de provincie, door bijvoorbeeld met politici mee te gaan op werkbezoek.

Lijst NH Jong is opvolger van het jongerenpanel. Dat heeft vorig jaar onderzocht hoe kunst en cultuur beter toegankelijk kon worden gemaakt voor jongeren. Op woensdag 21 september is de officiële aftrap van Lijst NH Jong. Informatie en aanmeldingsformulieren zijn te vinden op www.noord-holland.nl onder jongeren.