KVK: OZB BEDRIJVEN TE HOOG

6-3-01

De Kamer van Koophandel waarschuwt bedrijven voor een mogelijk te hoge waardering van het onroerend goed.

Binnenkort krijgen eigenaren van panden de nieuwe waarde van hun onroerend goed toegestuurd. In enkele gemeenten is een differentiatie aangebracht tussen woningen en niet woningen waarbij bedrijfspanden een hoger OZB tarief gaan betalen. Volgens de Kamer van Koophandel is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Volgens de Kamer van Koophandel klopt het ook niet dat bedrijfspanden minder in waarde zijn gestegen dan woningen.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de waardestijging van bedrijfspanden sterk varieert.

Daarom vindt de Kamer van Koophandel dat eigenaren van die panden er goed aan doen het taxatierapport op te vragen en een contra-expertise te laten uitvoeren.