SCHAGEN VERDIENT AAN OPENBAAR GROEN

6-3-01

De gemeente Schagen verdient ruim 1 miljoen gulden aan de verkoop van kleinschalig openbaar groen aan haar inwoners. Dat staat in een ambtelijk stuk van de afdeling Openbare Werken.

Schagen had gerekend op een opbrengst van 700.000 gulden, maar doordat meer groen is verkocht dan aanvankelijk gedacht is de opbrengst ook hoger uitgevallen. Een deel van de opbrengst, f 255.000,-, zal nu worden gebruikt om het groen dat niet is verkocht op te knappen.