Veiligheidsgroep afgewezen

ingevoerd op 29-7-2005

De gemeenteraad van Niedorp heeft donderdagavond een initiatiefvoorstel van de VVD voor het oprichten van een werkgroep veiligheid afgewezen.

De veiligheid in gemeenten is van oudsher een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Met de komst van de gekozen burgemeester vindt de VVD dat de gemeenteraad een grotere rol moet krijgen. Daarom lanceerde ze het plan om een werkgroep in te stellen die zich met de materie gaat bezighouden.

Volgens het college van Niedorp is het oprichten van zo’n speciale groep overbodig. Het college is van mening dat de raad al voldoende wordt geïnformeerd. Ook vindt het college een brede discussie over het thema onnodig.

Daarbij komt dat de raad van Niedorp in maart prioriteiten heeft vastgesteld. Als veiligheid daaraan wordt toegevoegd zou een andere prioriteit moeten vervallen. De raad steunde het collegevoorstel en wees daarmee het plan van de VVD af.