Discussie over bibliotheek

ingevoerd op 10-5-2005

De bibliotheek in Schagen heeft de voorzitters van de politieke partijen in Schagen op 25 mei uitgenodigd voor een discussieavond over de plaats van de bibliotheek in de samenleving.

De bibliotheek wil met de discussie aandacht van de politiek krijgen voor de kwaliteit van het bibliotheekwerk in relatie met de opgelegde bezuiniging van € 50.000,-. Ook inwoners van Schagen kunnen aan de discussie meedoen.

Willem van der Voort zal de discussieavond leiden. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de bibliotheek in Schagen.

De bibliotheek in Schagen moet € 50.000,- bezuinigen. Het bestuur van de bibliotheek weet niet hoe die bezuiniging moet worden ingevuld. Gedacht wordt aan het verhogen van de contributie en het verminderen van de openingstijden. Toch komt de bibliotheek hiermee niet verder dan € 25.000,-.