Inventarisatie wegentaak

ingevoerd op 31-3-2005

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) laat de toekomstplannen voor de wegentaak inventariseren bij de andere wegbeheerders in het beheersgebied.

Volgens het Meerjarenbeleidskader 2005-2008 moet HHNK onderzoek doen naar het al dan niet voortzetten van de wegentaak. Oud-gedeputeerde Jansen van Zuid-Holland gaat dat voor ze doen. De toekomstplannen moeten in het belang zijn van de burgers, de gemeenten en provincie als collegaweg-beheerders en HHNK als organisatie.

Het onderzoek richt zich op diverse mogelijke toekomstscenario’s. Er wordt gekeken naar het behouden, het overdragen of uitbreiden van de wegentaak. Daarbij wordt ook bekeken wat de gevolgen voor de burgers, de medewerkers en de organisatie zijn. Verder worden de bestuurlijke standpunten geïnventariseerd.

Het resultaat van het onderzoek wordt in december als voorstel ter besluitvorming aan het College van Hoofdingelanden voorgelegd.