Gemeente wint van Gerber

ingevoerd op 17-2-2005

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van de heer en mevrouw Gerber, de voormalige exploitanten van Sporthal Harenkarspel, ongegrond verklaard.

De heer en mevrouw Gerber stelden hoger beroep in tegen een uitspraak van de Rechtbank Alkmaar over de gedeeltelijke sluiting van de sporthal. Het college sloot de hal omdat er instortingsgevaar was.

Volgens b. en w. was een muur van kalkzandsteen te zwaar voor de onderliggende vloer. Ook was een stalen ligger niet verankerd waardoor het dak zou kunnen inzakken.
De Raad van State heeft nu geoordeeld dat b. en w. juist hebben gehandeld en verklaarde het hoger beroep van de heer en mevrouw Gerber daarom ongegrond.

Met die uitspraak is een einde gekomen aan een lang slepende juridische kwestie.