ZONNEPANELEN OP STADSKANTOOR

18-10-00

De fractie van Groenlinks wil het nieuwe stadskantoor voorzien van zonnepanelen. De fractie doet dat verzoek tijdens de komende begrotingsbehandeling.

Ook vorig jaar vroeg GroenLinks om zonnepanelen op het stadskantoor. Dat verzoek werd toen afgewezen. Volgens de fractie zijn er nu extra argumenten om het wel te doen. Zo stimuleert het kabinet het gebruik van zonne-energie en worden ook op ministeries panelen geplaatst.