Gewest in nieuwe vorm

ingevoerd op 25-1-2005

Begin februari komen de voltallige colleges van b. en w. van de gewestgemeenten bij elkaar om over de aansturing van het Gewest te praten.

Aanleiding is een voorstel van het dagelijks bestuur van het Gewest voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeenten. Die verbetering zou nodig zijn om ontwikkeling van de regio beter vorm te kunnen geven. Daarvoor zou onder andere een uitbreiding van het Algemeen Bestuur nodig zijn.

Het Algemeen Bestuur van het Gewest bestaat momenteel uit 10 personen. Elke gemeente levert één vertegenwoordiger. Burgemeester Staatsen van Den Helder is voorzitter.

Het Gewest stelt nu voor om per gemeente twee vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur te zetten. Ook moeten de gemeenteraden van de 10 gemeenten meer betrokken worden bij het opstellen en uitwerken van gemeentelijke samenwerking.