OMWONENDEN TEGEN PLAN DE RIJD

11-10-00

De werkgroep `Verontruste Nieruppers` is vooralsnog tegen de revitaliseringsplannen voor gebied de Rijd in Nieuwe Niedorp. De heer Stammes uit Nieuwe Niedorp, die dinsdag als woordvoerder de commissie Ruimtelijke Ordening toesprak, twijfelt aan de noodzaak van het plan.

Volgens Stammes is niet aangetoond dat er in Niedorp behoefte is aan uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de Rijd. Ook vreest hij dat het gebied direct gaat concurreren met Kolhorn.

De heer Stammes kon de commissie niet overtuigen van zijn argumenten. Veel commissieleden spraken van een mooi plan, dat zeker verdere uitwerking verdient.

Wel werd de toezegging gedaan om binnenkort met omwonenden en andere belanghebbenden om tafel te gaan om de plannen te bespreken. Ook benadrukte burgemeester Jansen dat het slechts gaat om een eerste idee. De exacte uitwerking van het plan zal pas later plaatsvinden.