Subsidie WLTO en Gewest

ingevoerd op 6-1-2005

Leader+, Kop & Munt en de provincie hebben subsidies verstrekt voor een initiatief van WLTO en Gewest Kop van Noord-Holland.

Zij voeren een onderzoek uit voor het oprichten van een Servicebureau voor de agrarische sector. Agrariërs kunnen daar terecht voor technische- en bouwkundige adviezen. Daarmee kunnen zij kosten- besparende maatregelen toepassen op hun bedrijven. Ook kunnen ze terecht voor hulp bij het aanvragen van subsidies voor energiebesparende aanpassingen.