Plannen voor Ansjoviskade

ingevoerd op 25-11-2004

Het bedrijventerrein `de Ansjoviskade` in Kolhorn, gelegen aan de noordzijde van het kanaal, wordt opgeknapt in het kader van het project `Waterknooppunt Kolhorn`.

De plannen voor realisatie van een woon- en recreatieoord aan het water zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Niedorp wil in 2005 beginnen. Het plan zal een economische impuls geven aan Kolhorn. Zo blijven ongeveer 25 arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sector behouden en wordt een groei van 20 banen verwacht.
Kolhorn zoals het nu is ..... Kolhorn zoals het nu is .....
..... en zoals het moet worden ..... ..... en zoals het moet worden .....