CDA: NUON geld reserveren

Verkoop levert Schagen 9,2 miljoen op

Het CDA in Schagen wil dat bij de verkoop van de aandelen NUON, de opbrengst wordt gebruikt voor een structurele dekking van de begroting.

Bij de verkoop van de 143 aandelen NUON ontvangt Schagen 9,2 miljoen euro. Wel valt de jaarlijkse dividend-uitkering van € 270.000,- weg. Schagen gaat de voorgenomen verkoop nog afstemmen met andere gemeenten in de kop van Noord-Holland.