Meevaller voor 2005

ingevoerd op 18-10-2004

De gemeente Harenkarspel krijgt volgend jaar ruim € 250.000,- meer dan verwacht van het rijk. Dat blijkt uit de septembercirculaire.

Harenkarspel kondigde recent aan dat de lokale lasten volgend jaar gemiddeld 39% omhoog gaan. Dat is nodig om de begroting sluitend te maken. Wat het effect van de meevaller op de voorgenomen belastingverhoging zal worden is nog niet bekend. De gemeenteraad van Harenkarspel behandelt de begroting begin november.