Geen boete voor kappen

ingevoerd op 15-10-2004

Particulieren die de afgelopen maanden zonder vergunning een boom in hun eigen tuin hebben gekapt krijgen hier geen boete meer voor.

De gemeenteraad stemde onlangs in met het loslaten van de verplichting om een vergunning aan te vragen voor het kappen van een boom in de eigen tuin. De beslissing is in september ter inzage gelegd. Daarop zijn geen zienswijzen ingebracht. Voor monumentale bomen moet nog wel vergunning worden aangevraagd.