GEEN SPOEDHULP VOOR DE ARK

18-8-00

De gemeente Schagen heeft een spoedaanvraag van basisschool de Ark in Schagen afgewezen.

De school had om nieuwe onderwijspakketten en meubilair gevraagd voor groep 8.

Volgens de gemeente kan er echter geen sprake zijn van een spoedaanvraag omdat het geen calamiteit betreft. Aan die voorwaarde moet een spoedaanvraag voldoen.

Overigens hoeft de school ook niet te rekenen op geld volgens de normale procedure.

Volgens een berekening van de gemeente heeft de Ark in het verleden geld ontvangen voor de inrichting van 9 lokalen. Met het huidige aantal leerlingen komt de school op 8 groepen.

Er is volgens de gemeente dus materiaal genoeg op de school aanwezig.