Motie N241 aangenomen

Alleen Duurzaam Schagen tegen

De politiek in Schagen heeft dinsdagavond een motie over de N241 aangenomen. Alleen Duurzaam Schagen stemde tegen.

In de motie roept de politiek de provincie op om de plannen voor de aanleg van een parallelweg langs de N241 onverkort uit te voeren. De provincie wil projecten naar voren halen om de recessie het hoofd te bieden. Volgens de Schager politiek meet de provincie daarbij met twee maten, want het project N241 werd juist geschrapt.

Duurzaam Schagen stemde als enige partij tegen de motie. Friso Teerink van Duurzaam Schagen kwam met een alternatief plan om nieuwe fietspaden aan te leggen door de landerijen.

Dat zou volgens Teerink veel veiliger zijn en de combinatie landbouwverkeer en fietsers op één weg zou worden voorkomen. Voor landbouwverkeer zou de aanleg van enkele passeerhavens voldoende zijn. Het idee van Teerink kreeg geen steun.
De N241 De N241