GELUIDSWAL BIJ SCHIETOEFENTERREIN

11-5-00

Er komt mogelijk nog dit jaar een 130 meter lange en 20 meter hoge geluidswal rond schietoefenterrein ’t Bodgat in Groote Keeten.

Dat antwoordt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op schriftelijke vragen van de heer Le Belle van D66. Als de geluidswal er komt kan ook worden gestart met de bouw van een nieuw hotelcomplex in Groote Keeten. De bouw hiervan was tot nog toe niet mogelijk in verband met milieueisen.