Tunnel kost 1,8 miljoen euro

ingevoerd op 9-6-2004

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel tussen Hoep-Noord en Beethovenlaan gaat 1,8 miljoen euro kosten.

Met een groot deel van dat bedrag was al rekening gehouden bij de exploitatie van Hoep-Noord en Nes-Noord. Het resterende bedrag, ruim 500.000 euro, wil Schagen halen uit de pot `reserve grondexploita-tie`. De gemeenteraad van Schagen, die 29 juni vergadert, moet het geld beschikbaar stellen.