Gemeente graaft sloot

ingevoerd op 4-6-2004

De gemeente Schagen heeft vorige week na enige discussie een sloot gegraven in het land van veehouder Gerrit Stammes uit Schagen.

De veehouder weigerde in eerste instantie mee te werken omdat de sloot zijn perceel doorsnijdt. `Op zich is er niets mis met die sloot als de veehouder daarvoor gecompenseerd wordt`, vindt WLTO-afdelingsvoorzitter Cees Helder. De gemeente Schagen wil daar onder geen enkele voorwaarde aan meewerken.

De veehouder wil dat beide percelen worden vergroot, maar in het bestemmingsplan van de gemeente Schagen staat dat percelen niet groter mogen zijn dan drie of zes hectare. Er mag niets worden veranderd aan de lengte en breedte.

De gemeente wil de oorspronkelijke verkavelingstructuur behouden, maar de WLTO vindt dat het bestemmingsplan moet worden aangepast en heeft dit al geprobeerd tot aan de Raad van State, echter zonder resultaat.