Provincie activiteiten

ingevoerd op 23-5-2004

De provincie Noord-Holland beëindigt met ingang van 2005 haar activiteiten bij het opstellen van regiovisies in de zorg.

Het college wil zijn aandacht richten op de monitoring van de effecten van de vastgestelde regiovisies en de ondersteuning van regionale en provinciale activiteiten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. In 1999 is het instrument regiovisie geïntroduceerd met als doel het regionaal hulpaanbod beter af te stemmen op de hulpvraag van de burger.

Uit een extern onderzoek blijkt dat de resultaten van de gemaakte regiovisies wisselend worden beoordeeld.

Duidelijk is wel dat er geen draagvlak is voor het opstellen van nieuwe regiovisies. Men wil niet nog meer vergaderingen en bureaucratie. Wel wordt verder gegaan met de gemaakte regiovisies. Monitoring van de provincie zou zich moeten richten op de actiepunten uit de bestaande regiovisies op ontwikkelingen op de woningmarkt of op de gebruikers.