Huisvesting Aloysiusschool

ingevoerd op 6-4-2004

De medezeggenschapsraad van de Aloysiusschool in Schagen maakt zich ernstige zorgen over het huisvestingsprobleem, waardoor een goede klassenindeling onmogelijk is.

Door een continu groeiend leerlingenaantal heeft de school al vanaf 1995 structureel te maken met een tekort aan lokalen. Uitbreiden is niet mogelijk omdat de grond rond de school reeds lang geleden door de gemeente is verkocht aan projectontwikkelaar Proper Stok.

Het bestuur van de school heeft met Proper Stok een afspraak gemaakt over het beschikbaar stellen van een schoolwoning.

Door de trage verkoop van de woningen is de schoolwoning aan het begin van het schooljaar 2004 niet klaar. Een tekort van minimaal 3 lokalen is hiervan het gevolg. De medezeggenschapsraad wil daarom 3 noodlokalen op het terrein om te voorkomen dat een aantal klassen weer ondergebracht moeten worden op een andere locatie in Schagen.