Laatste fase onderhoud houtwallen

ingevoerd op 25-3-2004

Komende zaterdag gaan bewoners van de Korte Ruigeweg in Zijpe de laatste onderhoudswerkzaamheden aan de houtwallen in hun straat uitvoeren.

De houtwallen, die bestaan uit iepen, eiken en berken, zijn bijzonder voor Noord-Holland. Volgens Landschap Noord-Holland hebben ze een grote landschappelijke waarde. De afgelopen jaren zijn de houtwallen echter slecht onderhouden. De afgelopen weken is veel achterstallig onderhoud weggewerkt.

Komende zaterdag zal het laatste deel van de klus worden geklaard. Dan worden op veel plaatsen nieuwe jonge bomen in de houtwallen geplaatst, zoals de es, de eik, de meidoorn en de ruwe berk.

Het project, waarbij buurtbewoners helpen bij het opknappen, is een proef. Tot 2006 zal elke eerste drie maanden van het jaar aan de houtwallen worden gewerkt. Slaagt de proef dan zal ook voor andere houtwallen hulp van buurtbewoners worden ingeroepen.
Bewoners knappen zélf de houtwallen op ..... Bewoners knappen zélf de houtwallen op .....